Preventiva

DRUŽINSKA URA

AMZS vsako leto v najmanj 12. slovenskih mestih priredi preventivno akcijo, poimenovano DRUŽINSKA URA. Namenjena je predvsem družinam, tako da najmlajši spoznavajo posledice nepravilnih ravnanj v prometu, starejši pa se lahko zamislijo nad stanjem testnega vozila, ki je trčilo pri hitrosti 80 km/h. Letošnjo predstavitev 26. sepembra v Kranju smo skupaj z delavci AMZS pripravili na ploščadi pred trgovskim centrom TUŠ PLANET na Planini.

Odziv je bil soliden, ker so bile pač še druge prireditve in na lep jesenski dan zvabile ljudi na druga prizorišča za svoj oddih ali rekreacijo. Zanimanje obiskovalcev sta pritegnila predvsem iz Nemčije sposojen testni avto, namerno zaleten in z dodanim filmom tega dogodka ter motorno kolo z video simulatorjem vožnje, kjer so mladeniči ugotavljali, kako hitro je prehitro.

Zlasti starejši mimoidoči so se pohvalno izrazili o prizadevanjih za izboljšanje varnosti in želijo še več takšnih nazornih prikazov.

Preventiva pretekla leta


Na področju preventivne dejavnosti je poleg oblik preventivnega dela organov društva in v širšem smislu vseh članov društva ena odmevnejših vsebin tudi DRUŽINSKA URA. Namenjena je predvsem mladim, ki šele spoznavajo dobrote in pasti pri vključevanju v prometne razmere.
Društvo se zato vključuje v širšo preventivno akcijo, ki jo organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) pri MO Kranj. V tej prireditvi sodelujejo vsi pomembnejši dejavniki, ki lahko s prikazom svojega dela osvetlijo prometne zadrege, nastale zaradi nepravilnega ravnanja udeležencev v prometu. V začetni verigi prikazov je vključena AMZS in AMD Kranj pri delu z najmlajšimi (šolarji), sledijo druge organizacije: Rdeči križ, Policija, Zdravstvene službe. Gledalci spoznajo različne posledice nesreč in njihovo reševanje ter tako vidijo, kaj jih čaka, če s svojim nespametnim ravnanjem povzročijo nesrečo, sebi in drugim.
V letu 2017 je bila preventivna prireditev v torek 6. junija med 9. in 13. uro na parkirišču pri Mercator centru na Primskovem.PRIREDITEV SPV KRANJ: VAŠA IZKUŠNJA – VAŠ NASVET

Svet za preventivo in varnost v prometu (SPV) Mestne občine Kranj je tako kot že nekaj let doslej s sodelovanjem služb in organizacij, ki so neposredno povezane z varnostjo v prometu: Policija, gasilci, reševalci,  Rdeči križ, AMZS in AMD Kranj… je pred Mercator centrom na Primskovem v torek 05.06.2018 pripravil prireditev, namenjeno predvsem mlajšim udeležencem v prometu. Prikazi, kako te organizacije delujejo pri varnosti in vzgoji mladih kolesarjev ter drugih – starejših – voznikov, so poželi veliko zanimanja. SPV s takimi prireditvami prispeva k osveščanju vseh udeležencev v prometu k čim večji varnosti, predvsem pa mladim svetuje primerna ravnanja v prometu.

AMD Kranj skupaj s krovno organizacijo AMZS na tej prireditvi sodeluje s prikazom zanimivih reševanj iz prevrnjenega avtomobila, s simulatorjem vožnje motorja, z »vinjenim pogledom skozi pijana očala« in avtomobilčki za vožnjo najmlajših med ovirami. Strokovnjaki iz AMZS šolarjem ob tem ponudijo obilo zanimivih informacij.

Kot vsako leto se septembra pričnejo novi izzivi za starše in otroke. Zlasti prvošolčki in njihovi starši, ki jih prvič pospremijo v šolo, doživljajo veliko spremembo. Vse je nekako novo, dnevni rituali se spremenijo, otrok prične spoznavati novo okolje, starši kar naenkrat niso več v prvem planu, razširijo se prijateljstva. 
Ena od pomembnih sprememb v vsakdanjiku je pot v šolo in domov. Kar naenkrat so pomembni prehodi za pešce, primerno obnašanje ob cesti, varna hoja in ustrezna oblačila. Čeprav je največja sprememba za prvošolčke, tudi “veterani” iz višjih razredov osnovne šole morajo poskrbeti za varno pot in obnašanje do neukih začetnikov.
Starši, ki prvič pospremijo otroka v šolo, tudi doživljajo močno spremembo, zato nikar naj ne pozabijo, da bodo s svojim obnašanjem v prometu zgled mladim. Naučijo naj jih spoštovanja in varnega ravnanja v prometu, da se ne bodo krvave slike iz naših cest povečevale.
Vsem voznikom priporočamo, da je cesta varna le takrat, ko za varnost poskrbijo vsi udeleženci. Zatorej naj bo poziv predsednika AMZS vedno pred očmi.

Naj bodo šolske poti varne ne le prve, temveč vseh 365 dni v letu!

Glede na to, da je pred vrati novo šolsko leto, želim vsem staršem, zlasti tistim, ki boste v šolske klopi pospremili svoje prvošolčke, lep, predvsem pa varen začetek novih življenjskih izzivov. V AMZS bomo tudi letos, skupaj z našimi avto-moto društvi in klubi, s kampanjo Še 365 dni! voznice in voznike spomnili, da se otroci in mladostniki vračajo na šolske poti. Poudarili bomo predvsem varno mikromobilnost. Vse pogosteje se namreč srečujemo z e-skiroji, e-kolesi in drugimi prevoznimi sredstvi, ki spreminjajo dinamiko dogajanja na cestah in drugih površinah. 
Predsednik AMZS, Anton Breznik